Jednostki finansujące

Program Med-Stres jest częścią projektu Innowacyjny informatyczny program szkoleniowo – terapeutyczny ograniczania negatywnych skutków stresu zawodowego wśród personelu medycznego realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (nr projektu: I.N.16; Program Wieloletni: Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy-Etap IV).