Wcześniejsze badania

Med-Stres to program wpisujący się w nurt e-zdrowia psychicznego, czyli prężnie rozwijającego się obszaru praktyki i badań nad wykorzystaniem nowych technologii w psychologii i psychoterapii. Dzięki profesjonalnym oddziaływaniom psychologicznym dostarczanym za posrednictwem Internetu dostęp do skutecznej pomocy może uzyskać więcej osób, w prostej formie, dogodnym dla siebie miejscu i czasie, zawsze z zachowaniem poufności. Badania prowadzone w wielu krajach potwierdzają, że ich skuteczność jest porównywalna z tradycyjnymi formami wsparcia.

Więcej na temat e-zdrowia psychicznego.

Med-Stres stworzony został specjalnie z myślą o zawodach medycznych. Dzięki badaniu przeprowadzonemu wśród pracowników służby zdrowia, w którym pytaliśmy o trudne aspekty pracy, a także o możliwości korzystania z programów, takich jak Med-Stres, program został dostosowany do potrzeb tej grupy zawodowej. Med-Stres powstał na bazie opracowanej w naszym zespole interwencji internetowej Stres Pomagających skierowanej do profesjonalistów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych, takich jak wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, przemoc.

logo.png
logo_ogolne-01e.png